Binh Duong City, Viet Nam

100 Hoang Hoa Tham Street, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong, Viet Nam

Office: 0913 96 97 93

Email: trungcapnghebd@gmail.com


Xem Trung cấp nghề Bình Dương ở bản đồ lớn hơn

© Copyright 2010 - Trung cấp nghề Bình Dương - Địa chỉ: 100 Hoàng Hoa Thám, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương - ĐT: 0913 96 97 93 -Email: hvthang.th@gmail.com